Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund.

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande.

Nyheter

 • Medlemsutvecklingen

  Vi ökar igen!

  Publicerat:

  Vi gör det igen! Ökar i antal anslutna föreningar. Oavbrutet i 41 år! Nettoökningen blir + 4.  1422 föreningar är nu anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 • Arrangera genom samverkan

  Arrangörsprojekt fortsätter i Norrbotten!

  Publicerat:

  Arrangera genom samverkan heter det arrangörsprojekt som genomförts i Norrbotten under 2014. Nu får det sin fortsättning 2015, med fyra nya kommuner som har förtur till de subventionerade föreställningarna. Det är Riksteatern Norrbotten som driver projektet i samarbete med Norrbottens bygdegårdsdistrikt, Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten och Bygdegårdarnas Riksförbund, med stöd av Norrbottens läns landsting. 2015 riktar […]

 • Ungdomsprojekt fortsätter

  Publicerat:

  Boverket fördelade i går stödet för fortsatt ungdomssatsningar i samlingslokaler. BR centralt erhöll stöd liksom två bygdegårdsföreningar. Se hela fördelningen på Boverkets hemsida      

Facebook