Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund.

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande.

Nyheter

 • Sportlovsfilm i bygdegården!

  Publicerat:

  Förutom att vara ute i friska luften och sporta så är sportlovet ett utmärkt tillfälle att samlas på bygdegården och uppleva film tillsammans. Här hittar ni åtta filmtips för både slutna och öppna visningar i bygdegården!  Sportlovsfilm

 • Ordförandeklubba

  Årsmöten i massor

  Publicerat:

  Just nu pågår årsmöten i landets 1422 bygdegårdsföreningar som är anslutna till BR. Viktiga möten med val och diskussioner om bygdegården och bygdens framtid.

 • Medlemsutvecklingen

  Vi ökar igen!

  Publicerat:

  Vi gör det igen! Ökar i antal anslutna föreningar. Oavbrutet i 41 år! Nettoökningen blir + 4.  1422 föreningar är nu anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Facebook