Kallelse till årsmöte i Älvenäs bygdegårdsförening

Evenemang
Älvgatan 1, Älvenäs i Vålberg (Älvenäs Bygdegård)
Älvgatan 1, Vålberg

Älvenäsparken: Älvenäsvägen 101

Tillgänglighet: Parkering utanför bygdegården, ramp finns, tillgänglighetsanpassad toalett, lokalerna är små.

Kallelse till årsmöte i Älvenäs bygdegårdsförening.

Älvenäs bygdegård, Älvgatan 1, Vålberg.

Kallelse/Inbjudan.

Onsdagen den 21 februari, klockan 18.30.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Servering.

Motioner inlämnas senast 12 februari 2018.

Kontaktperson angående motioner och förekommande val: David Larsson 070-330 23 97. Mail: jingi73@gmail.com

Välkomna!

 

 

 

 

Publicerat:

Kategori: Okategoriserade