Om bygdegården

Den byggnad som senare blev ”bygdegård” uppfördes av byborna 1926.Tillbyggnader och renoveringar har genomförts 1952, 1970/71 & på 1990-talet. Lokalen är godkänd för 150 personer, är handikappanpassad och har kapacitet att ta emot 100 gäster vid dukade bord.( i stora salen ). Där finns också scen med mikrofonutrustning och filmduk. Hörselslinga är installerad.