Priser

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i bygdegårdsföreningen är 100 kr/år för enskild medlem, 200 kr/år för familjemedlemskap.

Betalning sker till bg 343-9817.

Hyra för lokalen

Kommersiella arrangemang (ej medl./hyresgäst fr. annan ort) 1500 kr/dygn
Kommersiella arrangemang (medl.) t.ex. pubafton 1000 kr/dygn
Fester o dyl. (ej medlem) 1000 kr/dygn
Fester o. dyl. (medl.) 600 kr/dygn
Barnfester (medl./skolan) 300 kr/dygn
Fester och tillställningar (byns föreningar) 600 kr/dygn
Informationsmöten för allmänhet eller grupp 400 kr/tillfälle
Sammanträden (byföreningar) 100 kr/tillfälle
Årsmöten (ej byföreningar) 300 kr/tillfälle
Årsmöten (byföreningar) 0 kr
Kursverksamhet 200 kr/tillfälle
Uthyrning av bord inkl. 6 stolar (ej medl.) 50 kr/bord
Uthyrning av bord inkl. 6 stolar (medl.) 30 kr/bord
Uthyrning av bord för kommersiell verksamhet 50 kr/bord

Speciella avtal kan träffas med styrelsen.

Bokning: 072 – 005 05 38 eller basnabygdegard@gmail.com

Betalning sker till bg 343-9817.

 

Vaktmästargruppen

Allmänna vaktmästarärenden Peter Friis tel 070 – 571 59 39 och 0243 – 23 06 63