Priser

Hyra för lokalen:

Kommersiella arrangemang (ej medl./hyresgäst fr. annan ort)   1500 kr/dygn

Kommersiella arrangemang (medl.) t.ex. pubafton                 1000 kr/dygn

Fester o dyl. (ej medlem)                                                          1000 kr/dygn

Fester o. dyl. (medl.)                                                                600 kr/dygn

Barnfester (medl./skolan)                                                        300 kr/dygn

Fester och tillställningar (byns föreningar)                             600 kr/dygn

Informationsmöten för allmänhet eller grupp                             400 kr/tillfälle

Sammanträden (byföreningar)                                                 100 kr/tillfälle

Årsmöten (ej byföreningar)                                                    300 kr/tillfälle

Årsmöten (byföreningar)                                                               0 kr

Kursverksamhet                                                                         200 kr/tillfälle

Uthyrning av bord inkl. 6 stolar (ej medl.)                                50 kr/bord

Uthyrning av bord inkl. 6 stolar (medl.)                                      30 kr/bord

Uthyrning av bord för kommersiell verksamhet                         50 kr/bord

Speciella avtal kan träffas med styrelsen.

Vaktmästargruppen

Allmänna vaktmästarärenden: Peter Friis tel 070 – 571 59 39 och 0243 – 23 06 63

Bokning: 072 – 005 05 38 eller basnabygdegard@gmail.com