Nyheter

Studieresa

Studieresa till Kronobergs län lördagen den 10 september

Vi samlas på samåkningsparkeringen i Bräkne-Hoby kl. 8.00 och beräknas vara tillbaka kl. 18.00

Vi besöker Bolmsö Bygdegård som investerat mycket de senaste åren med bl.a. verksamhet för ungdomar och nytt tillagningskök.  Solveig Carlsson ger information.

Värends Nöbbelö Bygdegård helt nybyggd efter brand. Peter Grahn ger information.

Mer information om dessa bygdegårdar kan Du finna på deras hemsidor. bygdegardarna.se@bolmso,   nobbelo.se

VÄLKOMNA !

Anmölan senast lördagen de 27 augusti till:

Birger Svensson tel. 0457-809 29, mobil 0733-48 42 25 birger.svensson@hotmail.se

Karin Svensson tel. 0457-230 53, mobil 070-237 09 22 karin.svensson.nb@gmail.com

 

Styrelsemöte

Blekinge Bygdegårdsdistrikt styrelsemöte torsdagen den 11 augusti kl. 19.00 i Lösens Bygdegård.