Bilder

Representanter vid Förbundsstämman i Säffle den 2 -3 juni 2012.Från vänster Stefan Lundin, Rödeby, distriktsordförande och ombud, Boel Wellfelt, Belganet, kulturansvarig och ombud och Torsten Olausson, Sibbamåla, ansvarig försäkringsprojekt och deltagare på försäkringsträff.