Kultur

Blekinge Bygdegårdsdistrikt stödjer våra bygdegårdas kultur verksamhet på landsbygden genom att ekonomiskt bidra till kulturarrangemang under året 1 000kr/arrangemang, max 2 per förening och under förutsättning att årsrapportens alla tre delar har redovisats. Ansökan om bidrag lämnas in efter genomförandet med en kort beskrivning av arrangemanget, intäkter, kostnader och antalet besökare. Totalt kommer 20 000kr att utbetalas allt eftersom ansökningarna kommer in.