Verktyg för scenkonst

Nu finns det verktyg för dig som producerar och arrangerar turnerande

scenkonst i era bygdegårdar.

 

Se under länk: http://scenkonstportalen.riksteatern.se/

På denna länk har ni möjlighet att själva få inloggningsuppgifter.