Om distriktet

I Blekinge distrikt har vi 16 bygdegårds- och hembygdsföreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Distriktsstyrelsen arbetar med samordning och utbildning för de personer som är verksamma i de lokala föreningarna.

Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter som teater, sång, musik, film, konst och utställningar. En annan viktig funktion är rådgivning kring bygg- och försäkringsfrågor till de föreningar som planerar renovering och upprustning.

Distriktets uppgift

(utdrag ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss”.