Skadeförebyggande projekt

Blekinge distrikt deltar i förbundets skadeförebyggande projekt som pågår under 2012- 2013.

Projektets inriktning är att arbeta aktivt för att förebygga skador inom samtliga områden; brand, vatten och inbrott.

Det sker med en intensiv informationsinsats med träffar nära föreningarna. Föreningar ska få praktisk hjälp för att öka möjligheterna att arbetar mer skadeförebyggande och därigenom minska skadeutfallet.

Mål

  • Att antalet skador och skadekostnaderna minskar inom distriktet
  • Att det skadeförebyggande arbetet intensifieras ut mot föreningarna i distriktet.
  • Att 20% av distriktens föreningar vidtar en eller flera åtgärder

Projektledare

Stefan Lundin
0706-340 662
lundin.s@telia.com

och

Torsten Olausson
070-880 29 00
Fax 0455-452 70
torsten.olausson@live.se