Försäkringsprojektet i studiecirkel

 

Underlag för studiecirkel.

Pärmen ” Vår bygdegård Fastighetsboken” kommer att användas som studiematerial.

Grunden för upplägget blir 3×3 studietimmar och 1 studietimme är 45 minuter. Om intresse finns kan man fortsätta vidare när de 3 första träffarna är klara.

Den tänkta målgruppen för studiecirkeln är medlemmar i bygdegårdens styrelse, samt ansvariga för fastighetsfrågorna.

Det första studietillfället sker i samband med att Stefan Lundin och Torsten Olausson besöker bygdegården för att presentera pärmen. En första genomgång av materialet sker då i samband med att man tittar på fastigheten.

Vid de två följande tillfällena fortsätter sedan deltagarna med att gå igenom materialet och diskutera hur man på bästa sätt kan använda sig av pärmen i arbetet med fastigheten.

Målsättningen är att ge information om försäkring och fastighetsfrågor, samt att deltagarna efter cirkeln ska ha fått rutiner som underlättar i och med att allt arbete med fastigheten kan dokumenteras på ett och samma ställe.

En viktig del i arbetet är att sprida information och därför skulle man efter det att cirklarna har avslutas kunna inbjuda till en träff där de som har deltagit från olika delar av länet samlas för att dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med pärmen och också ge tips på hur man på bästa sätt kan ta hand om sin fastighet.