SV Studieförbundet Vuxenskolan

SV är en av våra samarbetspartner vad det gäller utbildning för våra bygdegårdar. Vi kommer att lägga upp tips på projekt och utbildningar som görs tillsammans med SV och här finns ofta LRF med för att stödja oss i vår verksamhet.

Presentation för bygdegårdarna.

Mat-aktivitetstips-