Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Stefan Lundin, Rödeby

Vice ordförande: Elna Johansson, Öljehult

Kassör och sekreterare: Karin Svensson, Norra Bygget

Övriga: Boel Wellfelt, Belganet, Jan-Olov Olsson, Hallabro och

Knut Svensson, Norra Bygget

 

Styrelsesuppleanter:

Birgitta Månsson, Hasselstad, Jonas Kristensson, Möljeryd och

Anna-Stina Bengtsson, Hanö

 

Revisorer: Maths Svensson, Kartaby och Birger Svensson, Bräkne-Hoby

Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och

Tomas Hansson, Kjettorp

Byggansvarig: Jonas Kristensson, Möljeryd

Försäkringsansvarig:Torsten Olausson, Sibbamåla

Programrådsansvarig: Boel Wellfelt, Belganet

Miljöamansvarig: Jonas Kristensson, Möljeryd

Ungdomsansvarig: vakant

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande,

Cecilia Åkesson, Leråkra och Gösta Hansson, Kjettorp

 

Styrelsesammanträden:

Distriktsstyrelsen har hållit fem sammanträden, den 20 jan., 18 maj och   2 aug. i Hasselstads bygdegård, den 3 mars i Björkehäll, Öljehult och den 13 okt. i Bräknegården, Belganet.

 

Distriktsstämma:

Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 10 april i Hörvik-Krokås bygdegård med den lokala hembygdsföreningen som värd och med 33 deltagare.

Peter Bengtsson, Krokås underhöll med sång och musik.

Förbundets ungdomsutvecklare Rosa Jonsson berättade om arbetet.med att utveckla ungdomsverksamheten inom bygdegårdsrörelsen.

Förbundets utmärkelse ”Silvernålen” tilldelades Gunnel Mathisson, Bräkne-Hoby och Inga-Maj Andersson, Nogersund

Stefan Lundin efterträdde Torsten Olausson som ordförande och Torsten Olausson efterträdde Arvid Edvarssson som försäkringsansvarig.

 

Förbundsstämma:

Vid förbundsstämman i Västerås den 28-29 maj representerades distriktet av Stefan Lundin, Rödeby och Torsten Olausson, Sibbamåla.

 

Kurser och konferenser:

Torsten Olausson, Sibbamåla deltog i en distriktsordförandekonferens den 21 jan och en bygg-och försäkringskonferens den 22-23 okt båda i Stockholm

Stefan Lundin deltog i en ordförandekonferens i samband med förbundsstämman och i en den 9 sept i Stockholm samt i en introduktionsträff för nyvalda den 16 sept. på förbundskansliet

Karin Svensson deltog i ett telefonmöte den 23 aug. för distriktens sekreterare.

 

Utbildning:

Förbundet utbildningsdag ”Bygdegården 2:2” på temat Värdskap och marknadsföring genomfördes den 25 sept. i Bräkne-Hoby bygdegård med 16 deltagare från 9 medlemsföreningar och med Göte Andersson, från Falköping som ledare.

 

Kultur:

Under den landsomfattande kulturveckan den 24-30 okt. genomförde medlemsföreningar olika kulturaktiviteter.

 

Distriktet och medlemsföreningarna har varit inbjudna till Bildningsförbundets och Studieförbundens arrangörsträff i Reginalokalen, Backaryd den 7 april och till Riksteaterns utbudsdagar i Hässleholm från distriktet deltog Boel Wellfelt.

Stefan Lundin deltog den 17 juni i en informationsdag om Blekinges Regionala kulturplan. Ett remissvar har därefter lämnats in från distriktet.

Förbundets matprojekt inbjöd föreningar och distrikt till den kick off i Långasjö bygdegård den 26 okt.Boel Wellfelt deltog från distriktet

 

För att stödja verksamhet på landsbygden och inom våra medlemsföreningar har ekonomiskt bidrag lämnats till tio medlemsföreningar för sexton olika kulturarrangemang.

 

Ungdomsverksamhet:

Inom riksförbundets ungdomsprojekt har det tagits fram ”den rullande bygdegården” – en släpkärra full med ungdomsverksamhet. Genom Stefan Lundins idoga arbete har en turné genomförts i Blekinge under v 47-48. Hörvik-Krokås, Lösen, Sälleryd-Skrävle, Törneryd, Backaryd och Öljehult har arrangerat aktiviteter för ortens ungdomar och på något ställe även ihop med närliggande skola.

 

Samarbete SV Region Sydost – Bygdegårdsdistrikten:

Mikael Andersson, Karlskrona, 2:e vice regionsordförande, har valts till SV:s representant i styrelsen.

En omorganisation har under året gjorts inom SV. Regionen upphör fr.o.m 1 jan 2012 och vi kommer att tillhöra avdelningen SV Blekinge.

 

Övrigt:

I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp styrelseledamot och Stefan Lundin ersättare.

Under året har distriktet fått kostnadsfritt medlemskap i Leader Blekinge.

Distriktet och några medlemsföreningar har lämnat remissvar på Gröna boken – moms ideella föreningar.

 

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:

16 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Stefan Lundin har under året besökt ett flertal av medlemsföreningar. Sälleryd-Skrävle Intresseförening har blivit äger till den samlingslokal som de tidigare disponerade.

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2011 (2010):

 

Förening/Bygdegård:

Antal uthyrningar:

Egen verksamhet:

Totalt:

Backaryds Samhällsf./Reginalokalen

166(159)

74(78)

240(237)

Belganets Samhällsf./Bräknegården

(18)

(33)

(51)

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening

(96)

(7)

(103)

Hallabro Samhällsf./Hallagården

(71)

(40)

(111)

Hanö Bygdegårdsförening

(9)

(324)

(333)

Hörvik-Krokås Hembygdsförening
Leråkra Bygdegårdsförening

(107)

(3)

(110)

Lösens Hembygdsförening

(75)

(45)

(120)

Möljeryds Hembygdsförening

(125)

(20)

(145)

Nogersunds Hembygdsförening

90(328)

96(90)

186(418)

Ringamåla BGF/Högaböke

(52)

(7)

(59)

Ronneby Sockens BGF/Hasselstad

(70)

(4)

(74)

Sibbamåla Hembygdsförening
Sälleryd-Skrävle Intresseförening

32(0)

126(61)

158(61)

Törneryds Bygdegårdsförening
Öljehults Samhällsf./Björkehäll

(14)

(33)

(47)

Summa:

(1124)

(745)

(1869)