Antologi om Kultursamverkansmodellen släpptes idag

Kultursamverkansmodellen, där de statliga medlen ska fördelas regionalt, via en regional kulturplan, har nu funnits i två år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade idag en antologi med rubriken ”Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012”. Här beskriver elva forskare och experter, utifrån olika perspektiv, olika bilder av det som hänt hittills.

Kultursamverkansmodellen syftar till att stärka samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt med kulturskapare och civilsamhälle. Har det blivit så? Vad kan justeras för att systemet ska leda till ett starkare Kultursverige? Kultursamverkansmodellen är under konstruktion.

Här skriver bland annat Tobias Hardin, från Swecult, kapitlet ”Civilsamhället och dialogerna”.

Läs mer, ladda ner eller beställ genom att klicka här.

Kommentera