Sist ut i BR:s läsprojekt är Sälleryd-Skrävle. Över 90 föreningar har deltagit.

Bygdegården i Sälleryd-Skrävle, Karlskrona kommun, deltar den 9-12 januari i Bygdegårdarnas Riksförbunds satsning på läsfrämjande.

Sälleryd-Skrävles intresseförening inleder året med att arrangera läsfrämjande aktiviteter med författarbesök, sagostunder, högläsning och spökkväll för att öka läslusten.

Författaren Malin Nord, som fått Studieförbundet Vuxenskolans författarpris 2017, och fantasyförfattaren Cecilia Rihs kommer och berättar om sina böcker.

– Vårt läsprojekt startade 2014, med stöd av Postkodstiftelsen, säger Stefan Löfgren som är konst– och kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund.

-Det var i samband med all diskussion kring det minskande läsandet som vi drog igång.

Det läsfrämjande projektet har sedan fortsatt, med ett treårigt stöd från Kulturrådet och kommer att avslutas i januari. Över 90 föreningar har varit involverade och samtliga av landets 24 bygdegårdsdistrikt har haft besök av projektet.

Efter besöket i Blekinge kommer erfarenheterna av projektet att sammanfattas.

– Läsningen, det läsfrämjande och litteraturens kraft är verkligen något vi kunnat lyfta i och med detta projekt. Så på något sätt kommer vårt läsfrämjandearbete att fortsätta. När nu 90 föreningar medverkat så här långt, så finns det fortfarande några kvar, eftersom vi har 1425 anslutna föreningar totalt, säger Stefan Löfgren.

– Riksförbundet bistår med att skapa en läsmiljö, resurser i form material,  författararvoden och med planering –  men det är den lokala föreningen som ansvarar och skapar det egna lokala arrangemanget, och så har det sett ut hos alla föreningar som medverkat. På många ställen har fler parter blivit involverade, precis som här i Sälleryd-Skrävle, där Studieförbundet Vuxenskolan och Biblioteken i Karlskrona är med och samverkar.

Publicerat:

Kategori: Nyhet