Folk och Kultur – en ny kulturpolitisk arena

Evenemang
Munktellstaden, Eskilstuna (Bygdegårdarnas Riksförbund)
105 33 Stockholm

Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att delta som utställare på Folk och Kultur samt anordna ett seminarium på lördags 10 februari om Take my hand.

Här hittar du oss
Utställarskiss Folk och Kultur (pdf)

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

/…/

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Läs mer på Folk och Kulturs hemsida: www.folkochkultur.se

(klicka på bilden för att förstora den)

 

 

 

Publicerat:

Kategori: Kultur