Take My Hand – ett integrationsprojekt med kulturen som verktyg

Evenemang
Munkellstaden, Eskilstuna (Bygdegårdarnas Riksförbund)
105 33 Stockholm

Seminariet kommer börja med en kortare presentation av projektet och dess uppbyggnad, för att senare bli ett panelsamtal. I projektet Take my hand medverkar 24 föreningar från hela landet. Vi vill bjuda in två representanter var från 3 av dessa föreningar, då en person har varit engagerad i föreningen sedan tidigare och en blivit engagerad i föreningen i och med deras integrationsarbete. Till panelens deltagare kommer frågor om verksamhet, samarbeten och lärdomar att ställas. Målet med svaren är att åhörarna ska få konkreta exempel på verksamhet, inspiration att ta med hem, hur det är att komma som ny till Sveriges landsbygd, hur samarbetet mellan offentlig och ideell sektor fungerat och vad som kan förbättras.

www.folkochkultur.se/arrangörer/take-my-hand-ett-integrationsprojekt-med-kulturen-som-verktyg-38504977