Nyheter

Sveriges nya biosajt – Bio.se har lanserats!

13:e december blev bio-Sverige ljusare. Nu samlas landets oberoende biografer med sitt utbud och biljettförsäljning under en gemensam sajt: bio.se. Ambitionen är att vitalisera Sverige som filmland och att publiken ska upptäcka det engagemang och den kvalitet som de oberoende biograferna erbjuder.

Med bio.se får landets biobesökare tillgång till ett betydligt större och mer varierat utbud än någonsin tidigare. På bio.se kan publiken enkelt få en överblick över de filmer som visas på de biografer som ligger geografiskt närmast. Sajten är designad för att besökaren enkelt och smidigt ska komma till avslut med sitt biljettköp utan omvägar.

Bio.se’s uppdrag är att vitalisera Sverige som filmland genom ökad mångfald. Uppdraget är något Sveriges oberoende biografer redan ägnar sig åt varje dag. Var och en för sig. Med bio.se får de möjligheten att göra det tillsammans, som del av en gemenskap eller en rörelse. Målet är att samla alla landets 340 oberoende biografer under sajten. Just nu kan du hitta 5 av Bygdegårdarnas biografer på bio.se men vi hoppas att alla biografer ska finnas med inom kort!

Arbetet med sajten drivs sedan 2 år tillbaka av Biografcentralen med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Filminstitutet, Västra Götalandsregionen och Stockholms Stad. Alla intäkter till bio.se går direkt till drift, utveckling och marknadsföring av sajten.

 

Barnfilmssatsning!

Bygdegårdarna satsar på barnfilm!

Höstlovet närmar sig och det är många bygdegårdar som planerar att visa film för barn och unga runt om i landet. För att stötta föreningarna och göra något extra kring visningarna får alla föreningar ett ”Barnfilms-kit” med popcornbägare, tablettaskar och ballonger. Föreningarna kan använda sakerna till exempelvis fiskdamm, skattjakt och lekar. Att visa film är en uppskattad aktivitet som passar alla åldersgrupper! Vill ni komma igång och visa film? Läs mer här! 

 

I nya filmpolitiken är film inte kultur!

När Regeringen i förra veckan la fram propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, föreslås en helt ny statlig filmpolitik. För att finansiera den nya reformen föreslås att biografavgiften på 10 procent tas bort (som idag betalas av de större, röda biograferna) och att det görs en momshöjning på biobiljetten – från 6 till 25 procent. Något som blir mest kännbart för de mindre gröna biograferna*. Förslaget om att höja momsen var Bygdegårdarnas Riksförbund kritiskt till redan när vi lämnade in vårt remissvar till Kulturdepartementet.

I propositionen framkommer också att momspliktiga gröna biografer*, kommer att under tre år få ta del av ett särskilt stöd, som en kompensation för den höjda momssatsen. Men vad händer efter de tre åren?

Bygdegårdarnas Riksförbund anser fortfarande att film är lika mycket kultur som teater, dans och musik och ska fortsätta ha kvar den så kallade kulturmomsen på 6 procent. Film är också kultur!

 

* Grön biograf visar max fem föreställningar i veckan och är därmed befriade från den s k biografavgiften på 10 % till Svenska Filminstitutet.

Sportlovsfilm i bygdegården!

Förutom att vara ute i friska luften och sporta så är sportlovet ett utmärkt tillfälle att samlas på bygdegården och uppleva film tillsammans. Här hittar ni åtta filmtips för både slutna och öppna visningar i bygdegården! Sportlovsfilm

Ett 60-tal distriktsansvariga på konferens!

Kreativa konferensdeltagare under besöket på Sven-Harrys konstmuseum.I helgen har bygdegårdarnas bygg-, försäkrings- och kulturansvariga samlats i bygdegården Anna Whitlock, Stockholm, för att lära sig mer och planera inför framtiden.

Deltagarna gav feedback till varandra under kommunikationspasset.Konferensen har bland annat berört ämnesspecifika delar, men flera pass har även varit gemensamma. Föreläsningar om kommunikation, försäkrings- och skadeförebyggande frågor, akustik, belysning och Boverksansökningar genomfördes samt besök på Sven-Harrys konstmuseum och Stockholms Improvisationsteater.

En viktig del av helgen har även varit möten mellan de olika funktionerna i distrikten samt planering av distriktens verksamhet.

Interiör från Sven-Harrys konstmuseum.

Tre bygdegårdar till digitaliseras

SFI_logo_sve_sNu i juni har Filminstitutet beviljade stöd till digitalisering av ytterligare ett antal biografer. Tre av dem är bygdegårdsföreningar.

Syftet är att ge biografer en teknisk standard som bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till en likvärdig biografstandard över hela landet. Beslutet har fattats av Filminstitutets VD.

Följande tre bygdegårdsföreningar fick stöd i denna omgång:

Gräsgårds bygdegårdsförening:  Gräsgårds bygdegård 180 000 kr

Bredaryds bygdegårdsförening:  Röda Kvarn, Bredaryd 100 000 kr

Stavby bygdegårdsförening:  Stavby Bio, Alunda 275 000 kr

Riksföreningen Biografernas första årsmöte

Riksföreningen Biograferna, som bildades tidigare i år, har haft sitt första årsmöte. Innan årsmötet startade medverkade Filminstitutets VD Anna Serner som berättade om digitaliseringen. Till ordförande för organisationen valdes Lars Gillegård från Våra Gårdar. Catrin Wolgner, BR är ledamot och Eva Dahlänger, Hoverberg valdes till suppleant.

Årsmötet uttalade att alla kommuner och orter skall ha möjlighet till en digital biograf i framtiden! Föreningen Biograferna vill därför

– att det statliga investeringsstödet även skall gälla efter 2013,
– att stödet skall möjliggöra såväl omstart som nystart av biografer, samt
– att Filminstitutet har möjlighet att bevilja mer stöd per biograf än idag.

Uttalandet i sin helhet

Förenigen Biograferna