Nyheter

Konst åt alla-utställning i Tidaholm

18 konstnärer från Västra Götaland ställer ut 17–21 april 

Plats: Litografiska museet, Hellidens folkhögskola, Tidaholm

Vernissage:
Tisdag 17 april 14.00

Öppettider:
ons-fre 1318 lör 11–16

Värd:
Hellidens folkhögskola tillsammans med Studieförbundet NBV och Litografiska akademin

Arrangör:
Riksföreningen Våra Gårdar, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

http://konståtalla.nu/utstallning-tidaholm/

13 april, 2018

Kategori: Konst

Konst åt alla i Västernorrland

23 konstnärer från Västernorrland under Konst åt alla i Husumgården 19-24 mars 2018.

Totalt 68 konstverk finns att se i Folkets Hus Husumgården under veckan, av yrkesverksamma konstnärer från länet. Dessutom bjuds det in till samtal om den offentliga konsten, skolvisningar, workshop, lunchföreläsning och finissage med middag.

Läs mer om utställningen och programmet här: konstatalla.nu/kaa-vasternorrland-19-24-mars-2018/

Om Konst åt alla

Konst åt alla är ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar. Genom ett statligt anslag arrangerar vi inköpsutställningar och köper in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer – konst som sedan deponeras till våra respektive medlemsföreningar.

20 mars, 2018

Kategori: Konst

Konst åt alla i Norrköping

Konst åt alla i Norrköping 14-17 novemberDen 14-19 november kommer Konst åt alla till Norrköping (Östergötland). Konst åt alla är ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Den här gången är det Våra Gårdar och deras förening i Norrköping, IOGT-NTO-lokalen på Norra Promenaden 108, som är värdar för utställningen.

Totalt medverkar 22 yrkesverksamma konstnärer från Östergötland i utställningen.

Utställningen är öppen:
tisdag 13–20
onsdag 9–16
torsdag 12–20
fredag 9–16
lördag 11-15

Mer information:
www.konståtalla.nu 
www.facebook.com/konstatalla

Konst åt alla-utställning i Idre

Bygdegårdsföreningen Idre Kulturhus 20 konstnärer från Dalarna och Sápmi medverkar med ett 60-tal konstverk på Konst åt alla-utställning i bygdegården Idre Kulturhus.

Idre bygdegårdsförening/Idre Kulturhus är lokal värd för en Konst åt alla-utställning den 26 september till 1 oktober. Det är 21 konstnärer från Dalarna och Sápmi som ställer ut och Bygdegårdarnas Riksförbund är huvudansvarig.

-Konst åt alla skapar en konsthall, för några dagar, på en plats som kanske aldrig tidigare visat konst, berättar Stefan Löfgren, kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund. Utställningen blir ett spännande lokalt arrangemang och skapar en möjlighet för yrkesverksamma konstnärer att få visa och sälja sin konst. All konst som visas under utställningen är till salu.

Där Konst åt alla arrangeras bjuds yrkesverksamma konstnärer in från den aktuella regionen. I det här fallet tangeras två gränser – Idre ingår i Älvdalens kommun, som också är den sydligaste samiska förvaltningskommunen. Därför har också inbjudan skickats till konstnärer i Dalarna och i Sápmi. Dessutom medverkar några till Hängning av kont i Idre KulturhusSverige nyanlända konstnärer.

-Konst åt alla blir en plats där gränser bryts och skillnader suddas ut, säger Stefan Löfgren.

Under veckan erbjuds allmänheten workshops i virtuellt skapande, skrotkonst och graffiti, berättarkväll om Idre samt visning av utställningen tillsammans med en konstpedagog. Utanför bygdegården kommer Pontus Ersbackens konstverk Akilles robot att vara på besök,

-Det kommer verkligen att bli ett spännande konstarrangemang, mitt i byn, säger Stefan Löfgren.

Vernissage:

När:     Tisdagen 26 september klockan 13.00
Plats: Idre Kulturhus, Framgårdsvägen 1 Idre

Värd:    Idre bygdegårdsförening

Se mer på hemsidan: www.konståtalla.nu www.facebook.com/konstatalla

Fakta om Konst åt alla:

Konst åt alla är en folkrörelsesatsning som smyckat ut det offentliga rummet med samtida konst sedan 1977. Det är ett samarrangemang mellan de tre riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Varje år arrangeras utställningar i organisationernas egna lokaler; i ett folketshus, bygdegård eller ordenshus. Värd för den specifika utställningen är en av Konst åt allamedlemsföreningarna. Ett hundratal konstverks köps årligen in av yrkesverksamma konstnärer genom ett statligt anslag via Kulturrådet. Den inköpta konsten deponeras sedan i medlemmarnas lokaler i hela landet.

Konst åt alla i Uppsala

Våra gårdars konst- och kulturkonsulent Anton Hjärtmyr hälsar välkommen till utställningen i Uppsala.

Våra gårdars konst- och kulturkonsulent Anton Hjärtmyr hälsar välkommen till utställningen i Uppsala.

22 konstnärer ställer ut 66 konstverk när Konst åt alla besöker Uppsala. 21 konstverk blev inköpta av Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra gårdar, vilka kommer att deponeras i någon av våra medlemsföreningars lokaler.

Ett 60-tal distriktsansvariga på konferens!

Kreativa konferensdeltagare under besöket på Sven-Harrys konstmuseum.I helgen har bygdegårdarnas bygg-, försäkrings- och kulturansvariga samlats i bygdegården Anna Whitlock, Stockholm, för att lära sig mer och planera inför framtiden.

Deltagarna gav feedback till varandra under kommunikationspasset.Konferensen har bland annat berört ämnesspecifika delar, men flera pass har även varit gemensamma. Föreläsningar om kommunikation, försäkrings- och skadeförebyggande frågor, akustik, belysning och Boverksansökningar genomfördes samt besök på Sven-Harrys konstmuseum och Stockholms Improvisationsteater.

En viktig del av helgen har även varit möten mellan de olika funktionerna i distrikten samt planering av distriktens verksamhet.

Interiör från Sven-Harrys konstmuseum.