Nyheter

Konst åt alla i Norrköping

Konst åt alla i Norrköping 14-17 novemberDen 14-19 november kommer Konst åt alla till Norrköping (Östergötland). Konst åt alla är ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Den här gången är det Våra Gårdar och deras förening i Norrköping, IOGT-NTO-lokalen på Norra Promenaden 108, som är värdar för utställningen.

Totalt medverkar 22 yrkesverksamma konstnärer från Östergötland i utställningen.

Utställningen är öppen:
tisdag 13–20
onsdag 9–16
torsdag 12–20
fredag 9–16
lördag 11-15

Mer information:
www.konståtalla.nu 
www.facebook.com/konstatalla

Konst åt alla-utställning i Idre

Bygdegårdsföreningen Idre Kulturhus 20 konstnärer från Dalarna och Sápmi medverkar med ett 60-tal konstverk på Konst åt alla-utställning i bygdegården Idre Kulturhus.

Idre bygdegårdsförening/Idre Kulturhus är lokal värd för en Konst åt alla-utställning den 26 september till 1 oktober. Det är 21 konstnärer från Dalarna och Sápmi som ställer ut och Bygdegårdarnas Riksförbund är huvudansvarig.

-Konst åt alla skapar en konsthall, för några dagar, på en plats som kanske aldrig tidigare visat konst, berättar Stefan Löfgren, kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund. Utställningen blir ett spännande lokalt arrangemang och skapar en möjlighet för yrkesverksamma konstnärer att få visa och sälja sin konst. All konst som visas under utställningen är till salu.

Där Konst åt alla arrangeras bjuds yrkesverksamma konstnärer in från den aktuella regionen. I det här fallet tangeras två gränser – Idre ingår i Älvdalens kommun, som också är den sydligaste samiska förvaltningskommunen. Därför har också inbjudan skickats till konstnärer i Dalarna och i Sápmi. Dessutom medverkar några till Hängning av kont i Idre KulturhusSverige nyanlända konstnärer.

-Konst åt alla blir en plats där gränser bryts och skillnader suddas ut, säger Stefan Löfgren.

Under veckan erbjuds allmänheten workshops i virtuellt skapande, skrotkonst och graffiti, berättarkväll om Idre samt visning av utställningen tillsammans med en konstpedagog. Utanför bygdegården kommer Pontus Ersbackens konstverk Akilles robot att vara på besök,

-Det kommer verkligen att bli ett spännande konstarrangemang, mitt i byn, säger Stefan Löfgren.

Vernissage:

När:     Tisdagen 26 september klockan 13.00
Plats: Idre Kulturhus, Framgårdsvägen 1 Idre

Värd:    Idre bygdegårdsförening

Se mer på hemsidan: www.konståtalla.nu www.facebook.com/konstatalla

Fakta om Konst åt alla:

Konst åt alla är en folkrörelsesatsning som smyckat ut det offentliga rummet med samtida konst sedan 1977. Det är ett samarrangemang mellan de tre riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Varje år arrangeras utställningar i organisationernas egna lokaler; i ett folketshus, bygdegård eller ordenshus. Värd för den specifika utställningen är en av Konst åt allamedlemsföreningarna. Ett hundratal konstverks köps årligen in av yrkesverksamma konstnärer genom ett statligt anslag via Kulturrådet. Den inköpta konsten deponeras sedan i medlemmarnas lokaler i hela landet.

Konst åt alla i Uppsala

Våra gårdars konst- och kulturkonsulent Anton Hjärtmyr hälsar välkommen till utställningen i Uppsala.

Våra gårdars konst- och kulturkonsulent Anton Hjärtmyr hälsar välkommen till utställningen i Uppsala.

22 konstnärer ställer ut 66 konstverk när Konst åt alla besöker Uppsala. 21 konstverk blev inköpta av Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra gårdar, vilka kommer att deponeras i någon av våra medlemsföreningars lokaler.

Ett 60-tal distriktsansvariga på konferens!

Kreativa konferensdeltagare under besöket på Sven-Harrys konstmuseum.I helgen har bygdegårdarnas bygg-, försäkrings- och kulturansvariga samlats i bygdegården Anna Whitlock, Stockholm, för att lära sig mer och planera inför framtiden.

Deltagarna gav feedback till varandra under kommunikationspasset.Konferensen har bland annat berört ämnesspecifika delar, men flera pass har även varit gemensamma. Föreläsningar om kommunikation, försäkrings- och skadeförebyggande frågor, akustik, belysning och Boverksansökningar genomfördes samt besök på Sven-Harrys konstmuseum och Stockholms Improvisationsteater.

En viktig del av helgen har även varit möten mellan de olika funktionerna i distrikten samt planering av distriktens verksamhet.

Interiör från Sven-Harrys konstmuseum.

Konst åt alla i Gävle – nya verk till samlingslokaler

20130910-114615.jpg

Klockan 13:00 slås dörrarna upp till årets andra Konst åt alla-utställning, när det är vernissage i Bomhus Folkets Hus. Denna gång är det Folkets Hus och Parker som är huvudarrangör, med Bomhus som lokal värd. Våra gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund är också på plats och har tillsammans köpt in totalt 24 verk, för närmare 140 000 kronor. Sex av verken kommer att deponeras i BRs medlemsföreningar.
Läs mer på Medlemsnätet och på www.konståtalla.nu.

20130910-115444.jpg

10 september, 2013

Kategori: Konst

30 konstnärer deltar i Konst åt alla i Örebro

Tisdagen den 16 oktober, klockan 13, är det vernissage för årets tredje Konst åt alla-utställning. Denna gång är det Våra gårdar som är huvudarrangör. Det är Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker samt Våra gårdar som bedriver konstverksamhet under rubriken Konst åt alla, där det köps in konst till respektive organisation som sedan deponeras i varje organisations medlemsföreningars lokaler.

Följande konstnärer deltar i utställningen, samtliga yrkesverksamma konstnärer från Örebro län; Anna Molander • Ulrika Linder • Kristina Lindberg • Mervi Kiviniemi • Sara  Mirzajanzadeh • Pär Strömberg • Magdalena Eriksson • Lars Jonnson •  Giovanna Aguirre Jonnson • Johan Ledung • Lotta Lindblom • Cecilia  Jansson • Ulf Lernhammar • Mia Fagergren • Björn Brusenwitz • Daina  Liepina • Emil Öhlund • Erik Kihlbaum • Kaipa Gunilla Ericsson • Olle  Medin • Berthel Martinson • Alexander Ekers • Bo Hedström • Kaspars  Liepins Hedström • Ingela Agger • Lars Agger • Torsten Molander • Josie  Ahlström • Margareta Lindman • Jesper Blåder

Utställningen sker i Sportpalatset på Nygatan 38 och är öppen 16-20 oktober på följande tider; tisdag 13:00-18:00, torsdag-fredag 12:00-18:00, lördag 10:00-14:00.

Mer information på www.konståtalla.nu!

Ny styrelse vald till Folkrörelsernas Konstfrämjande

Bygdegårdarnas Riksförbund är en av medlemsorganisationerna i organisationen Folkrörelsernas Konstfrämjande, som idag hade sitt årsmöte. Verksamhetsplan, budget och en till stora delar ny styrelse valdes. Till ordförande blev Berit Högman, hemmahörande i Värmland, vald. Från Dalarna kommer Lea Malmivirta, också nyinvald ledamot, som tidigare varit aktiv i bygdegårdsdistriktet i Dalarna.

Konstfrämjandet är dels en riksorganisation, men består också av 9 regionala distrikt. Dessa driver lite olika verksamhet, men kan alla vara lämpliga samarbetspartners till våra distrikt.

Läs mer om Konstfrämjandet genom att klicka här.