Nyheter

Välkommen

Vi har sommartider. Växeln är öppen mellan 9-15 och lunchstängt mellan 11.30- 12.30.

 

10 juli, 2017

Kategori: Nyhet

Bygdegårdarna i Almedalen

Bygdegårdarnas Riksförbund och vårt integrationsprojekt Take my hand är på plats under årets Almedalsvecka, på Gotland. Där finns vi med Sveriges minsta bygdegård och med en utomhusbiograf. Tillsammans med Refugees Welcome Stockholm visar vi filmen Medan vi lever, som utomhusbio, med svenskt tal och arabisk text.

Film är ett sätt att mötas, oavsett bakgrund eller varifrån du kommer. Filmen MEDAN VI LEVER, en universell historia om identitet i rörelse, visas på Utomhusbio med svenskt tal och arabisk textning.

Var: Strandvägen, Almedalen, Visby
När: tisdag 4 juli, vi är på plats hela dagen, filmen börjar visas cirka 21:30
fri entré – vi bjuder på popcorn – vi visar oavsett väder (om det regnar är det ok med regnkläder men ej paraply)

26 juni, 2017

Kategori: Nyhet

BR deltar i Kulturrådets metoddag om läsfrämjande för vuxna

Josefin Eriksson, projektedare för BRs läsprojektAtt överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

När: Torsdag den 23 november 2017 kl 09.00–17.00
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t.ex. folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera.

Vad vill vi att ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

 

Josefin Eriksson, projektledare på Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att tala om ”Det är väl ingen konst att läsa- läsfrämjande i bygdegårdarna”)

Läs mer och anmäl dig!

Förbundsstämma i Trollhättan

Dagen före stämman åkte deltagarna på seminarieresa till bygdegårdarna i Bäckefors, Dalskog och Åttersrud. Samtal fördes om utvecklingsarbete, verksamhet och  arrangörsskap. Läs mer

3 juni, 2017

Kategori: Nyhet