Nyheter

Nu finns branschriktlinjer för samlingslokaler

smörgåsar

Äntligen är våra branschriktlinjer för säker mat i bygdegården klara och godkända av Livsmedelsverket. Med dessa riktlinjer kan vi tydligt se vad vi får göra i våra bygdegårdar vad det gäller fika och mat utan att räknas som ett livsmedelsföretag. Vi kommer under hösten göra en studieplan för riktlinjerna så att ni kan läsa och gå igenom materialet i föreningarna. Vi har även gjort en film som introduktion till studiematerialet om branschriktlinjerna. Branschriktlinjerna är framtagna i samverkan med Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Sveriges Hembygdsförbund. Branschriktlinjerna finns på BR:s medlemsnät och kommer att finnas på Livsmedelsverkets hemsida.

 

26 juni, 2014

Kategori: Nyhet

Ola Johansson omvald förbundsordförande

Ola Johansson omvaldes i helgen till förbundsordförande. Han får gott sällskap av sin styrelse som också omvaldes i sin helhet.

Ola Johansson

Följande personer inför i styrelsen:

 • Solveig Carlsson, Bolmsö (G)
 • Anders Karlsson, Solna (AB)
 • Eva Dahlänger, Svenstavik (Z)
 • Hillevi Sandström, Niemisel (BD)
 • Thomas Hoonk, Söderbärke (W)
 • Ulrika Johansson, Väse (S)
 • Benny Jansson, Torsö (R)
 • Kenneth Nilshem, Arbrå (X)

Från medlemsorganisationerna

 • Anders Drottja, Kolmården (E)
 • Jonas Naddebo, Stockholm(AB)
 • Magnus Ek, Valdemarsvik, (E)
 • Nils Eriks Grönvall, Billeberga (M)

Stämmovalda ersättare

 • Kerstin Marquardt, Umeå (AC)
 • Mikael Larsson, Bjärketorp (Ps)
 • Anna Nordström, Stockholm (AB)

2 juni, 2014

Kategori: Nyhet

Rapport från förbundsstämman

Söndagen inleddes med ett tal från författaren Katarina Mazetti innan förbundsstämman började behandla verksamhetsriktlinjerna och de sex motioner som kommit in till förbundsstämman.

IMG_1613
Katarina Mazetti

Innan lunchen behandlades fem av de sex motionerna och Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva hann också komma förbi på besök. Han talade främst om vikten av samarbete mellan olika ideella organisationer.

DSC_0099
Staffan Nilsson

För mer information om stämman, beslutade motioner m.m. besök vårt medlemsnät.

1 juni, 2014

Kategori: Nyhet