Nyheter

Ny omgång av projektet Ung i Bygdegården

Ung i bygdegårdenUngdomsprojektet Ung i Bygdegården startar i höst om på nytt tillsammans med åtta nya föreningar. Syftet med projektet är att få till stånd omfattande ungdomsverksamhet i respektive bygdegård.

De föreningar som ingår är Skorpeds bygdegård (Västernorrland), Norsbo Hinsnorets bystuga (Dalarna), Ryda bygdegård och Lundsbrunns bygdegård (Skaraborg), Bolmsö och Bergs bygdegård (Kronoberg), Skärskinds bygdegård (Östergötland) samt Örsås bygdegård (Sjuhärard).

I projektet ingår också att stötta andra föreningar som vill starta eller utveckla sin ungdomsverksamhet. Vi kommer under året att erbjuda olika ledarutbildningar och kan ge stöd och råd vid ansökningar om projektstöd.

My Fransson finns kvar på kansliet i ytterligare ett år som verksamhetsutvecklare för ung verksamhet och hjälper er mer än gärna!
my@bygdegardarna.se  070-579 96 96

Läs löpande om projektet och om hur det förra projektet genomfördes på
www.bygdegardarna.se/ungibygdegarden

Här kan du se mer om de föreningar som ingår i projektet 2014-2015.

http://www.bygdegardarna.se/skorped/
http://www.norsbohinsnoret.se/
http://www.bygdegardarna.se/ryda/
http://www.bygdegardarna.se/lundsbrunn/
http://www.bygdegardarna.se/bolmso/
http://www.bergsocken.se/bygdegarden/
http://www.bygdegardarna.se/skarkind/
http://www.orsas.se/

 

13 augusti, 2014

Kategori: Nyhet

Nu finns branschriktlinjer för samlingslokaler

smörgåsar

Äntligen är våra branschriktlinjer för säker mat i bygdegården klara och godkända av Livsmedelsverket. Med dessa riktlinjer kan vi tydligt se vad vi får göra i våra bygdegårdar vad det gäller fika och mat utan att räknas som ett livsmedelsföretag. Vi kommer under hösten göra en studieplan för riktlinjerna så att ni kan läsa och gå igenom materialet i föreningarna. Vi har även gjort en film som introduktion till studiematerialet om branschriktlinjerna. Branschriktlinjerna är framtagna i samverkan med Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Sveriges Hembygdsförbund. Branschriktlinjerna finns på BR:s medlemsnät och kommer att finnas på Livsmedelsverkets hemsida.

 

26 juni, 2014

Kategori: Nyhet

Ola Johansson omvald förbundsordförande

Ola Johansson omvaldes i helgen till förbundsordförande. Han får gott sällskap av sin styrelse som också omvaldes i sin helhet.

Ola Johansson

Följande personer inför i styrelsen:

 • Solveig Carlsson, Bolmsö (G)
 • Anders Karlsson, Solna (AB)
 • Eva Dahlänger, Svenstavik (Z)
 • Hillevi Sandström, Niemisel (BD)
 • Thomas Hoonk, Söderbärke (W)
 • Ulrika Johansson, Väse (S)
 • Benny Jansson, Torsö (R)
 • Kenneth Nilshem, Arbrå (X)

Från medlemsorganisationerna

 • Anders Drottja, Kolmården (E)
 • Jonas Naddebo, Stockholm(AB)
 • Magnus Ek, Valdemarsvik, (E)
 • Nils Eriks Grönvall, Billeberga (M)

Stämmovalda ersättare

 • Kerstin Marquardt, Umeå (AC)
 • Mikael Larsson, Bjärketorp (Ps)
 • Anna Nordström, Stockholm (AB)

2 juni, 2014

Kategori: Nyhet