Nyheter

Öppettider i sommar

BR:s kansli telefon vardagar kl. 9.00-15.00 till och med 31 augusti (kansliet är helt stängt vecka 28-31).

Försäkringskansliet telefon vardagar kl. 9.00-12.00 till och med 15 augusti.

18 juni, 2018

Kategori: Nyhet

Bygdegårdarna samlar Sverige

– oavsett ålder, bakgrund, intressen och plats

En enig förbundsstämma har antagit en ny vision för Bygdegårdarnas Riksförbund och en plan för att engagera fler unga i bygdegårdsrörelsen.

För ett år sedan uppdrog stämman åt förbundet att göra ett utvecklingsarbete för att ta fram en vision, långsiktiga mål och en plan för föryngring. Efter ett års process med skrivande, diskuterande och remissarbete är nu vision, mål och plan för föryngring antagna av en enig stämma.

Vision och långsiktiga mål

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.  

Fyra stycken visionsmål är formulerade för att sträva mot visionen, dessa är ej tidsatta eller kvantifierade.

 1. Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
 2. Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
 3. Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
 4. Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.

Kopplat till visionsmålen finns ett antal effektmål som är tidsatta och kvantifierbara. De målen ska vara uppnådda år 2022.

Fler aktiva och engagerade unga

För att nå ut till en yngre målgrupp är det viktigt att bygdegårdsrörelsen är välkomnande och tillgänglig för alla åldrar. Oavsett ålder är det avgörande att bli bemött med respekt och också få möjligheten att växa med ansvar. Planen för föryngring behandlar därför både sådant som direkt rör barn och unga, men också generella åtgärder som gör bygdegårdsrörelsen till en mer inkluderande organisation för alla åldrar.

Bygdegårdarnas Riksförbund ska arbeta för och/eller införa:

Övergripande:

 • Ett ungdomsdiplom implementeras i organisationen.
 • Skapa nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte för engagerade under 30 år i organisationen.
 • Främja uppstart av ungdomsföreningar i bygdegårdar.
 • Mentorskapsprogram och plan för introduktion på olika nivåer och för de olika uppdragen i styrelserna (förbund, distrikt, förening).
 • Främja att en kick-off och/eller teambuilding genomförs på ett av de första styrelsemötena på olika nivåer (förbund, distrikt, förening).
 • Se över kommunikationen. Vilken bild av bygdegårdsrörelsen kommuniceras och hur kommunicerar vi bättre internt och externt.
 • Ge råd och stöd till föreningarna i frågan om uthyrning och hyreskontrakt.
 • Arbeta för att föreningarna har en åldersgräns för uthyrning till privatpersoner på 18 år (för den som är under 18 år hyr målsman).

Förbunds- och distriktsnivå:

 • Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna har en god representation och spridning vad gäller ålder, kön och geografi.
 • Förbundets valberedning bör ha minst en ledamot under 30 år.
 • Förbundet står för kostnaderna för ombud under 30 år på förbundsstämman.
 • Utbildning i ledarskap och mötesteknik för distriktsordförandena.

3 juni, 2018

Kategori: Nyhet

Så ska Landlottens miljonöverskott fördelas

Idag på Bygdegårdarnas förbundsstämma presenterades vad Landlottens överskott på över en miljon kronor ska användas till.

Monica Eriksson, lotteriföreståndare för Landlotten och Per Lodenius förbundsordförande med checken på över 1 miljon kronor,

Monica Eriksson, lotteriföreståndare för Landlotten och Per Lodenius förbundsordförande för Bygegårdarna med checken på över 1 miljon kronor,

En konstturné i hela landet, bidrag till ungdomsverksamhet och stimulansstöd till landsbygdsutveckling – det är några av satsningarna som blir av tack vare miljonregnet från landsbygdslotteriet Landlotten.

– Med överskottet kan vi göra en massa satsningar på landsbygden; både för direkt verksamhet och för investeringar, samt för möjligheter att i större utsträckning ta plats i landsbygdsutvecklingsfrågor, säger Karin Fälldin, förbundssekreterare på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdarnas Riksförbund är indelat i 24 distrikt som alla får en grundplåt på 10 000 kronor var för att öka delaktigheten i utvecklingen av EU:s Landsbygdsprogram.

– Det är superviktigt att vara med och planera för hur nästa programperiod ska se ut; den nuvarande slutar 2020. Det är vi som bor på landet som vet hur vi får en levande landsbygd. Vi vill driva frågan om förenklade ansökningsprocesser till Leader, säger Karin Fälldin.

En kvarts miljon kronor ska gå till en ny konstutställning med konstnären EWK, en samhällssatiriker med landsbygdsvinkel.

– Det blir en konstturné som når ut till hela landet, säger Karin Fälldin. Vi sprider kulturen ut från städerna till Sveriges olika landsbygder.

En kvarts miljon ska användas till en pott för upp till tre gårdar, som kommer att kunna få en Stor utvecklingscheck genom en väl formulerad ansökan.

–Det skulle till exempel kunna handla om att digitalisera en gammal biograf. I dag har 16 av landets bygdegårdar digitala biografer, berättar Karin Fälldin.

Hundratusen kronor avsätts till en pott för en Liten utvecklingscheck. Ur den kan bygdegårdar söka upp till 5 000 kronor för ungdomsarrangemang, som att visa film, ordna disko eller göra någon annan aktivitet för barn och unga.

Lotteriet drog i gång 2015 med syftet att överskottet skulle gå tillbaka till landsbygden och bygdegårdarna.

Här är listan på satsningarna från Landlotten överskottet

 • Liten utvecklingscheck – för ungdomsverksamhet, upp till 5 000 kr genom ansökan = 100 000 kronor
 • Stor utvecklingscheck – för större investeringar som inte kan få extern finansiering. Två till tre föreningar kan få detta = 350 000 kronor
 • Stimulansstöd – för att hjälp med ansökan till Landsbygdsprogrammet, 10 000 kronor x 10 distrikt/föreningar = 100 000 kronor
 • EWK-utställning – konstturné i landet = 250 000 kronor
 • Distriktsstöd för att arbeta med landsbygdsprogrammet: 10 000 kronor x 24 distrikt = 240 000 kronor
 • Resor och administration = 21 428 kronor
 • Summa: 1 061 428 kronor

2 juni, 2018

Kategori: Nyhet

Boverkets investeringsbidrag – över 8 miljoner kronor till bygdegårdar

Idag meddelar Boverket sina beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Trettiosex bygdegårdsföreningar får dela på 8,3 miljoner kronor av Boverkets totala 27,2 miljoner kronor. Detta ger föreningarna möjlighet till upprustning av sina lokaler.  En del av dessa medel går till tillgänglighetsanpassning av bygdegårdarna.
Läs listan Bygdegårdar som fått investeringsbidrag 2018 >>

Här finns Boverkets lista om du vill läsa om alla allmänna samlingslokaler som fått investeringsbidrag >>

30 maj, 2018

Kategori: Nyhet

Årets bygdegårdsförening i Sverige utsedd!

Styrelsen i Oppmanna Vånga är stolta över att föreningen utsetts till Årets bygdegårdsförening i Sverige. ©Peter LinussonÅrets bygdegårdsförening i Sverige är Oppmanna-Vånga  – en förening som satsar på hälsa.

Styrelsen hade ingen aning om att de var nominerade och blev glatt överraskade och firade genast med att äta tårta. Det är en förening med stora framtidsplaner.

Bygdegården Brunnen i Arkelstorp miste kommunens driftsbidrag i början av 2000-talet. Då bestämde sig bygdegårdsföreningen för att satsa på husets styrka – hälsa och historia. Nu anläggs en stor hälsoträdgård och intresset för platsen bara ökar.

Föreningen arbetar med att söka stöd för sina projekt. De har bland annat fått Bygdegårdarnas Riksförbunds stöd till en förprojektstudie som de har haft nytta av inför Leaderansökan.

– Vi fortsätter profilera oss mot hälsa och anlägger en medicinsk hälsoträdgård, ska ha behandling för bland annat långtidssjukskrivna och övriga som har behov av rehabilitering. Sprida kunskap gärna i samarbete med skolan med att ha aktiviteter så barnen får lära sig om hälsa och växter, berättar Kaj Göransson som är ordförande.

Bygdegårdarnas Riksförbund har utsett Oppmanna-Vånga till Årets bygdegårdsförening med motiveringen:

”Oppmanna-Vånga bygdegårdsförening tar tillvara och utvecklar en 300 år gammal tradition och har skapat en samlingsplats för bygden. På Brunnen i Arkelstorp ger föreningen plats åt välbefinnande och fest i en naturskön miljö. Föreningen har ett aktivt hållbarhetsarbete med miljödiplom och utveckling av hälsofrämjande aktiviteter.”

Brunnen i Arkelstorp ©Kaj Göransson

 

Läs mer om Årets bygdegårdsförening i nästa nummer av tidningen Bygdegården som kommer i maj.

 

 

Det järnhaltiga vattnet sägs ha botat sjukdomar redan på 1700-talet.

 

 

19 april, 2018

Kategori: Nyhet

Skaraborgs Filmfestival genomfördes i bygdegården Grästorps Konserthus

Lördagen den 7 april var det dags för tredje upplagan av Skaraborgs Filmfestival! Denna gången i bygdegården Grästorps Konserthus.
Filmfestivalen är för unga filmskapare, där grupper eller personer kan tävla med sin kortfilm på max 10 minuter.

Filmfestivalen innehöll bland annat föreläsning av YouTubern Irma Brohagen, workshops i bl.a. skådespeleri med Ida Karolin Johansson från Uti Bôgda och manusskrivning.

På kvällen visades de 18 kortfilmer som var med och tävlade i tre ålderskategorier – 0-16 år, 16-23 år & 23-30 år.
Efter filmvisningen fick de ca 130 personerna i publiken rösta på vilken film de tyckte var bäst som då fick ”Publikens Pris”.
Priset gick till filmen ”Ett Val” av Mohammed Ali Husseini från Grästorp. Han och skådespelarna i filmen deltog i början av januari på en filmskaparworkshop som Bygdegårdarna var med och arrangerade och har efter det fortsatt att skapa film!

Vinnare av Publikens Pris 

 

Bygdegården Grästorps Konserthus

10 april, 2018

Kategori: Nyhet