Nyheter

”Det är väl ingen konst att läsa” fortsätter under hösten

Läsveckor avlöser varandra i bygdegårdarna under hösten och vintern.  Åtta föreningar deltar i vår satsning på läsfrämjande.  Först ut efter sommaren var Steneby bygdegård i Västra distriktet som arrangerade föreläsningar och författarbesök. Just nu är läsvagnen i Örsås bygdegård i Sjuhärad några veckor där de arrangerar läsfrämjande aktiviteter. Örsås bygdegårdsförening inledde med att arrangera sagoyoga, alltså yoga med rörelser till en saga. Deras veckor fortsätter med kåserier, bokbytardag, bokimpro, författarbesök med mera.

Projektet började i Västra bygdegårdsdistriktet för att fortsätta till Sjuhärad, Halland och Blekinge. Bygdegårdsföreningarna som deltar finns i Ambjörnarp, Kalv, Nyarp, Himle, Lösen och avslutningsvis Sälleryd-Skrävle. De kommer alla att arrangera läsfrämjandeaktiviteter under hösten och vintern. Projektet har sedan 2014 varit i sjuttiotal bygdegårdar där de arrangerat mer än 260 läsfrämjande aktiviteter där 8300 personer deltagit. Efter dessa föreningar har läsprojektet vart i samtliga distrikt i landet.

BR deltar i Kulturrådets metoddag om läsfrämjande för vuxna

Josefin Eriksson, projektedare för BRs läsprojektAtt överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

När: Torsdag den 23 november 2017 kl 09.00–17.00
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t.ex. folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera.

Vad vill vi att ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

 

Josefin Eriksson, projektledare på Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att tala om ”Det är väl ingen konst att läsa- läsfrämjande i bygdegårdarna”)

Läs mer och anmäl dig!

Välkommen Josefin!

Josefin Erickson lasprojektVälkommen Josefin Eriksson från Tärna utanför Sala som tar över som projektledare för Det är väl ingen konst att läsa. Läsprojektet kommer i höst till Uppsala, Södermanland, Västmanland, Östergötland och Örebro distrikt. En händelserik höst väntar nu för Bygdegårdarnas Riksförbund.