Nyheter

Bygdegårdens attraktionskraft

Bäckegården-292x174Visa de goda exemplen inom bygdegårdsrörelsen på en orts attraktionskraft med bygdegården som nav.

På regeringens hemsida Attraktionskraft Sverige kan man läsa om många goda exempel i hela vårt land på projekt som syftar till ökad attraktionskraft. Bland dessa hittar du nu Gafsele och Bäckegården, båda medlemmar i BR.

Var med och blogga om fler goda exempel

Berätta om goda exempel! Skriv ett inlägg om vad som skapar lokal attraktivitet. Det ska vara enkelt att ta del av andras kunnande och bidra med sitt eget.

Längst ner på sidan Attraktionskraft Sverige kan du dels registrera nya exempel, dels prenumerera på nya inlägg.