Vårfest

Den 28 april är det vårfest i bygdegården. Då är alla som vill, välkomna, dock max 80 pers. Anmälan till Ingrid 0705-222446, 0479-91040. Läs  under evenemang.

Kommentera