Bilder från ”Poemas vårprogram”! den 12 mars i bygdegården