Glädje på allvar. Föreläsning den 26 jan

Anna-Maria Dencker 1

Anna-Maria berättade om ”Glädje på allvar”

Och sjöng och spelade på samma tema.

Och sjöng och spelade på samma tema.