Bilder 2013

Boalts Bygdegård 007

”I kunglig glans” med Niklas Larsson. Elis Lundqvist i förgrunden.