Kurs i Hjärt – och lungräddning sept. 2013

En viktig och lärorik kurs hölls i Boalts Bygdegård den 12 september i civilförsvarets regi med Herbert Persson som ledare. Det var nästan 20 deltagare. Det var inte bara viktig lärdom utan vi hade samtidigt roligt. Herbert var en mycket kunnig och duktig ledare.

Herbert visar på en docka

Herbert visar på en docka

bild 2

Vi tittar intresserat på. Sen fick vi öva!

bild 3

Här gäller det att stoppa blödning

bild

Ja, det här gjorde ni ju bra, säger Herbert. Nu gäller det att ni läser på och kommer ihåg. Ni kan rädda liv!