Bilder från arrangemanget med gruppen ”Duo Rememger” den 20 mars