Årsmöte 2017

Det var gott och väl 40 medlemmar/andelsägare närvarande. Årsmötesförhandlingarna leddes av Patrick Andersson som också valdes till ordförande i Boalts Bygde & Kulturförening. Övriga i styrelsen blev: Britt-Marie Crona Zaar, Ulf Nilsson, Tommy Persson, Therese Beivel och Ingrid Johansson. Ersättare: Linda Bate Nilsson och Birgitta Jönsson. Även Boalts Bygdeförening höll årsmöte. Där valdes Patrick Carzborn till ordförande. Övriga blev: Sven-Arne Bengtsson, Mona Carzborn, Alvar Torstensson. Britt-Marie Crona Zaar, Alvar Torstensson, Christer Bording, Shirley Martinsson och Jan-Åke Dahl.
Olla Martinsson visade bilder under rubriken ”Boalt på kartan?”. Mycket uppskattat. Lika uppskattat var smörgåstårtorna, öl, kaffe och kaka.

Boalts Bygde & Kulturförening:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll

Boalts Bygdeförening
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll