Styrelse i Boalts Bygdeförening

Ordförande

Patrik Carzborn
Mobil: 073-388 19 88
patrikcarzborn@yahoo.se

Vice ordförande

Sven-Arne Bengtsson
Mobil: 076-838 39 46

Kassör

Mona Carzborn
Mobil: 070-873 74 09
monacarzborn@hotmail.com

Sekreterare
uthyrare

Britt-Marie Crona Zaar
Mobil: 070-822 49 67
bitebooa.zaar@hotmail.com

Övriga 

Christer Bording
Mobil: 0705673833
christer@bordingdiabas.se

Alvar Thorstensson
Mobil:070-8787495
nyhem3059@telia.com

Valberedning, ordförande:

Jonas Torstensson
Mobil:  076-733840219, 0479-91062