Styrelse i Boalts Bygde & Kulturförening

Ordförande

Patrick Andersson
Mobil: 070-841 32 66
patrick.andersson69@live.se

Sekreterare & uthyrningsansvarig:

Britt-Marie Crona Zaar
Telefon:0479-91093
Mobil: 070-822 49 67
bitebooa.zaar@hotmail.com

Kassör och kulturansvarig:

Ingrid Johansson
Mobil: 070-5222446
ingjoh.fargeshult@gmail.com

Övriga ledamöter

Ulf Nilsson
Tel: 0479-91016
boalt@home.se

Tommy Persson
Mobil: 070-855 88 30

Therese Bejvel
Mobil: 070-6155973
theresebejvel@gmail.com

Kontaktperson för fastighetsfrågor:

Patrik Carzborn
Mobil: 073-388 19 88
patrikcarzborn@yahoo.se

Valberedning, ordförande:
Jonas Torstensson
Mobil:  076-733840219, 0479-91062