Information och priser

Priser när du hyr Boets Bygdegård

Upp till 35 personer 500:-/dygn
Vid fler än 35 personer Tillägg med 15:-/per person
Kaffepåsar 20:- styck
Önskas tillträde till lokalen dagen innan tillställn. 100:-
Om nyckeln lämnas tillbaka dagen efter tillställn. 100:-
För uthyrning till föreningar o.d. 500:-

Parkering ska ske på därför målade platser. I övrigt hänvisas till skolans parkering.

All information om lokalernas skötsel finns på anslagstavlan. Med hänsyn till närmaste grannar bör det inte vara någon störande musik efter klockan 01.00. Vi ber Er att i alla avseenden ta hänsyn till grannarna.

Skulle oturen vara framme och en skada eller dylikt uppstår vill vi informera om att självrisken ligger på 20% av basbeloppet, vilket idag innebär 8400:-

Hoppas ni får en trevlig tillställning och att vi ses igen.