Styrelse

Ordförande
Försäkringsansvarig
Bibbi Andersson
Telefon: 0144-20083
Mobil: 076-1720083
”bibbiandersson60@yahoo.se”

Vice ordförande
Ungdomsansvarig

Annika Johansson
Mobil: 070-3952584

Kassör
Gunilla Hallesius
Telefon: 0144-20130
Mobil: 076-3916148
”hallesius@home.se”

Sekreterare
Informationsansvarig 

Karin Haupt
Telefon: 0144-20098
Mobil: 070-3920098
”carin.haupt@telia.com”

Miljöansvarig
Arne Gustavsson
Mobil: 070-1723721

Byggansvarig
Gösta Rydberg
Mobil: 070-8563535

Programansvarig
Britt-Marie Rydberg
Mobil: 073-803 1207