Historik

Börrums Bygdegård har fungerat som bygdegård sedan 1962. Tidigare användes byggnaden som skola, med lärarbostad på övervåningen. Skolverksamheten lades ned till julen 1961. Därefter fick barnen gå i skola i Mogata och Sankt Anna.

Bygdegårdsföreningen fanns redan tidigare och hade då sin lokal närmare Södra Finnö.

Börrums Bygdegårdsförening har genom åren arbetat flitigt och framgångsrikt med frågor som berör de boende i området.

IMG_0253

Bygdegården fungerade tidigare som skolbyggnad i Börrum.

IMG_0251