Styrelse och medlemskap

Styrelsen arbetar med aktiviteter för föreningen, men också med frågor som rör de boende, såväl bofast befolkning som säsongsboende.

Ordförande i Börrums Bygdegårdsförening är Tomas Månsson
Telefon: 0121- 411 77

V. Ordförande: Susanne Andersson

Kassör: Weine Johansson

Sekreterare: Åsa Nordborg Larsson

Ledamöter:  Anders Tjernström Ulf Runfors Mikael Lindgren

Är du intresserad av att bli medlem?

Medlemsavgift: 100 kr /person  150 kr / familj

Betalas till Swedbank  bankgiro 5720-3374

Ange namn adress och mail.

Du kan också maila till: asa.nordborg.larsson@sjovikvass.se