Bygdegården – navet för mat, fest och kultur

Inom ramen för Matlandet Sverige har BR fått medel till attgenomföra ett projekt från juni 2011 till sista december 2013.

Projektet handlar om att vi ska:

  •  höja kunskapen om bra funktionella kök
  • öka kunskaperna kring livsmedelshantering
  • nå den yngre generationen
  • belysa mattraditioner från olika kulturer
  • ta tillvara lokala traditioner/ autentisk mat, lokalproducerat
  • visa på möjligheten att använda bygdegårdens kök för matlagningskurser, kafé och lunchservering samt småskalig matproduktion

Aktiviteter i projektet

Inom ramen för projektet kommer vi att anordna ett antal olika träffar med tema mat i bygdegården här följer ett axplock: Inspirationsföreläsningar om mat, studiecirklar där vi kommer att tillsammans med SV ta fram ett förslag på olika matcirklar som bygdegårdsföreningen kan anordna.Vi arbetar för att arrangera matlagningskurser för ungdomar, utbildning i livsmedelshantering och studieresor för att inspirera till bra och funktionella kök.

Bygdegårdskök

Föreläsningar kommer att ordnas om vikten av funktionella kök i bygdegården. Utbildningar i livsmedelshantering genomförs på flera platser i landet. En inspirationsskrift framställs där vi lyfter goda exempel, bra koncept vad det gäller aktiviteter runt mat från olika bygdegårdar.

Vi kommer även att marknadsföra bygdegårdsköket som plats för småskalig livsmedelsproduktion. Även som vagga för att starta catering eller lunchservering.

Kontakt

Projektledarna
Carina Höregård                                     Catrin Wolgner

carina@bygdegardarna.se                       catrin@bygdegardarna.se
Tfn 070 – 532 20 68                             Tfn  070 – 516 93 55