Historik

Föreningslokalen Klippan i Vånga är säkert bekant för de allra flesta i kommundelen.

Den används nu till diverse olika arrangemang och många har säkert stuffat runt på de otaliga knytisdansera.

Huset togs i bruk 1908 för att användas som ordenslokal för Nykterhetslogen 3710 Frideborg.

Utöver logemöten har lokalen används som biograf , bibliotek, amatörteater etc.

I historien kan läsa att 1915 gästade Viktor Ryberg klippan och efter ett fredmöte läste han dikten ”SnöFrid”

På 50 och 60-talet användes Klippan till biograf. Matiné på söndagar och barnförbjudet på onsdagar.

I början av 1990-talet ansåg dock nykterhetsrörelsen Våra gårdar att nykterhetsintresset och verksamheten var så dåligt i Vånga att man ville avyttra huset.

Den 1 januari 1993 bildades Vånga bygdegård Klippan, som ideell förening och  de löste in huset genom att sälja andelar till föreningar och enskilda med ett andelsvärde på 500 kr.

Sedan år 2016 är Klippan medlemsförening och verkar för att få igång aktiviteter för ortens befolkning

Föreningen sköts idag av ca 10 personer , vars ansvar är att förvalta huset och se till att pengarna kommer in till driften.