Distriksstyrelsen på studieresa

I helgen 31 augusti – 2 september genomförde distriktsstyrelsen en tredagarsresa i Bygdegårdsdalarna – till Hjortnäs-Sunnanäng, Östnor, Särnaheden, Idre, Flötningen och Transtrand. Vi var elva distriktsstyrelseledamöter som förkovrade oss – analyserade 2012 och planerade 2013. Fler bilder finns under rubriken bilder.

Första besöket! Hjortnäs Sunnanängs bystuga med fantastiska framtida möjligheter. Anor från 1874.

Kommentera