Distriktsstämma i Våmhus 26 april

Årets distriktsstämma hålls i Våmhus bygdegård den 26 april kl. 10.00. Varje förening ska utse två ombud. Välkomna!

Kommentera