Distriktsstämman

Distriktsstämman hålls den 21 april i Solvarbo bygdegård.
Nu finns handlingar till stämman under menyn ”Distriktsstämma”.