Historik

Dalarnas bygdegårdsdistrikt bildades 1955.

Distriktets första ordförande var Ragnar Andersson,
Myrbacka, Dala-Järna