Distriktsstämma 2017

Distriktsstämma 22 april 2017

Distriktsstämma kommer att hållas i bygdegården Jubel, Sjövik, Avesta kommun

Lördag 22 april 2017 kl. 10:00.

Handlingar till stämman kommer att finnas  för nedladdning senast 9 april 2017.

Kallelse/program stämma 2017