Kultur

Utbudskatalog för små spelplatser/lokaler i Dalarna

Scenkonstkatalog för små spelplatser 2017-2018

Riksteatern Dalarna

Kulturbidrag

Extra bidrag från distriktet

Under 2018 finns möjlighet att söka ett bidrag på max 5 000 kr för kultur­arrangemang för barn/ungdom. Gäller bara en gång per förening. Detsamma gäller för vuxenkultur.

Ansökningsblankett kan fås från Birgitta Gustafsson birgitta.gustafsson@sv.se eller 073-537 43 05 eller laddas ner.

Ansökningsblankett kulturbidrag

Redovisning genomfört kulturarrangemang