Kultur

Utbudskatalog för små spelplatser/lokaler i Dalarna

Scenkonstkatalog för små spelplatser 2017-2018

Riksteatern Dalarna

Kulturbidrag

Extra bidrag från distriktet

Under 2017 finns möjlighet att söka ett bidrag på max 5 000 kr för kultur­arrangemang för barn/ungdom. Gäller bara en gång per förening. Detsamma gäller för vuxenkultur.

Ansökningsblankett kan fås från Birgitta Gustafsson birgitta.gustafsson@sv.se eller 073-537 43 05 eller laddas ner. Ansökningsblankett kulturbidrag

Redovisning genomfört kulturarrangemang

Kvinnornas skrivbyrå

Kvinnor, skriv din historia! ljöd uppropet i Dalarna. Kvinnor bjöds till cirklar och till enskilt skrivande.

Resultatet blev boken Kvinnornas skrivbyrå. Kvinnor i Dalarna berättar, som innehåller berättelser om lantbruket förr och nu, vård- och serviceyrken, industriarbete, vuxenstudier, karriär och politik.

Bygdegårdarnas Riksförbunds Dalarnas distrikt, Studieförbundet Vuxenskolan, Hela Sverige ska leva, Dalarnas forskningsråd och Europeiska jordbruksfonden deltog i projektet som genomfördes 2010-2011.

Turné i tre län

Tillsammans med riksteaterkonsulenterna i Uppsala, Dalarna och Gävleborg har Bygdegårdarnas Riksförbund genomfört ett projekt för arrangörsutveckling, som startade 2008. Som en del i avslutningen av projektet genomförs under våren 2011 en mycket lyckad turné i tolv bygdegårdar i de tre länen. Föreställningen som gavs var  Solen bor i Karlstad, en liten show om Thore Skogman av och med Nicholas Olsson samt med Pär Ulander på dragspel. I bygdegården i Korskrogen, strax utanför Avesta i Dalarna, passade Karl-Erik Andersson på att berätta om sina kontakter med Thore och om sin medverkan i Horndalskören, som gjorde en Thorekonsert.