Välkommen

 

Välkommen till vår fina bygdegård som ligger mitt i det vackraste landskapet. Vi är en perfekt träffpunkt för föreningar, privatpersoner och företag i bygden.

Fyllingarums bygdegård


Gamla och nya medlemmar önskas alltid välkomna!

Medlemsavgift för 2018 betalas in till bankgirokonto: 515-4430

Familj: 250 kr

Ensamstående: 125 kr

Föreningar: 300 kr