Välkommen

 

Välkommen till vår fina bygdegård som ligger mitt i det vackraste landskapet. Vi är en perfekt träffpunkt för föreningar, privatpersoner och företag i bygden.

Fyllingarums bygdegård


 

————————————————————————————

ÅRSMÖTET 2017

Fyllingarums bygdegårdsförening höll årsmöte

lördagen den 18 februari klockan 11.00.

Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaffe. Lotteri med fina priser anordnades.

Varmt tack till alla som kunde närvara! 


Gamla och nya medlemmar önskas alltid välkomna!

Medlemsavgift för 2017 betalas in till bankgirokonto: 515-4430

Ange gärna mejladress vid inbetalning för att underlätta vid framtida utskick.

Familj: 250 kr

Ensamstående: 125 kr

Föreningar: 300 kr