Utgivna böcker

 Gastsjön-från nybygge till nutid
utgiven 2008