Om bygden

 

”Gastsjön – från nybygge till nutid”

  Vad vet vi egentligen om Gastsjöns historia? Den frågan togs upp vid Bygdegårdsföreningens årsmöte  2003. Våra kunskaper var bristfälliga. Det kunde vi snabbt konstatera.

Alltså startades en studiecirkel med målsättning att forska i ämnet, framför allt om människorna som levt och verkat här liksom deras levnadsvillkor och öden.

En redaktionskommitté bildades, som fortlöpande redovisade sina studieresultat på olika sätt; skriftligt, muntligt eller i dramatisk form vid olika sammankomster i byn.

Hösten 2008 utkom så boken ”Gastsjön – från nybygge till nutid”, där byns historia skildras alltifrån sommaren 1767, då fyra nybyggare, tidigare dragoner vid Brunflo kompani, tillsammans med sina familjer sökte sig till platsen där Gastsjöns nybygge skulle anläggas. Därefter berättas om deras strävsamma liv, om hur byn utvecklades, om hur släkten kom och gick, om färgstarka personer, emigranter, posten, skolan, bygdegården och mycket annat. Alla uppgifter rörande fastigheter är nedtecknade enligt ägarnas skriftliga redogörelser.

Den vackra omslagsbilden samt illustrationer i boken är framställda av konstnären Annakarin Wennerberg.

Boken finns fortfarande till försäljning hos redaktionskommittén:

Sigbritt Eriksson        070-621 78 62

Börje Engdahl            070-341 74 71

Runa Westman           070-349 12 09