Bygdegårdsområden

I år har styrelsen tänkt arbeta med kontaktskapande mellan kommuner och bygdegårdar. Vi jobbar i bygdegårdsområden med detta.

På bygdegårdarnas riksförbunds hemsida under materialbanken finns ett dokument som heter Samverkan mellan bygdegårdsföreningen och kommunen. Om ni inte redan sett och läst detta så rekommenderar jag ni läser igenom dokumentet.

Jag sänder i dagarna ut en förfrågan till kommunerna i vårt distrikt om namn på kontaktpersoner som vi skall bjuda in till områdesträffar i höst.

Denna första träff i detta format är viktig för att få ”en dörr in” till kommunen och bygga upp en långsiktig relation mellan kommun och bygdegård.

Efter att ha tagit del av andras erfarenheter så är det mycket viktigt att vi tar med oss en sak till träffarna att ha i minnet. Vi frågar inte efter bidrag och pengar det första vi gör. Vid liknande möten så har kommunen frågat bygdegården, men skall ni inte ha pengar? Det är ett bättre läge.

Vi beskriver våra verksamheter och redovisar gärna alla ideella timmar som görs i verksamheten

Vi argumenterar för samverkan med de argument som visar på behovet och nyttan av vår bygdegård i kommunen. Använd gärna något bildspel eller hänvisa till något annat som kanske skrivits om er bygdegård eller lagts upp på nätet.

Sedan kan vi gå in och ta frågorna om vad som är rimligt att uppnå i samverkan. Där står en del bra saker i dokumentet Samverkan mellan bygdegårdsförening och kommunen.

Vi är medvetna att områdena vi gjort omfattar inte endast en kommun i vissa fall, då bjuder vi in företrädare för fler kommuner. Vi har hållit någon sådan träff i projektet och det har varit lyckat.

Tanken är att vi skall ha en träff i höst som respektive områdesansvarig samordnar mellan bygdegårdarna i respektive område och de kommuner som de ligger inom.

Harry Tunong Ordf.

PS Lösenordet till materialbanken kommer i separat utskick till orföranden. Kontakta annars någon i styrelsen DS

Kommentera