Styrelsemöte 25 april 2016

Den 25 april samlades den nya styrelsen för sitt första möte efter distriktsstämman. Vi träffades på Högsgården i Hudiksvall och hade dagen till ära Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmogeneral Stefan Löfgren på plats.

Vi inledde mötet med att diskutera hur vi som styrelsemedlemmar ser på vår roll i styrelsen och de uppdrag vi har. Vi diskuterade både kvalitet kontra kvantitet och vikten av kommunikation med våra medlemmar.
Beslutet utifrån diskussionen blev att vi efter varje möte kommer att lägga upp ett kortare referat på vår hemsida och Facebook-sida, för att medlemmarna ska få bättre insyn i det vi diskuterar på våra möten.

Efter detta pratade vi en del om den stundande Förbundsstämman, 3-5 juni i Hudiksvall. Arbetsgruppen, tillsammans med Stefan avger en rapport från dagens möten och arbete. Arbetet fortgår och gruppen jobbar vidare med de sista planeringarna.  Vi valde också fyra ombud som ska representera distriktet på Förbundsstämman. Dessa är: Harry Tunong, distriksstyrelsen, Ingemar Sandehult, distriktsstyrelsen, Marie Sandehult, Enånger bygdegård och Bengt Larsson, Borr bygdegård

Vår kulturansvarige ger en rapport från arbetet med uppstarten av ett teaterprojekt tillsammans med Riksteatern och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet fortgår och styrelsen fick möjlighet att under mötet komma med input kring ansökan som just nu håller på att arbetas fram.

Vi diskuterade också våra relationer till andra föreningar och vi beslutade att vi ska undersöka hur ett potentiellt samarbete med Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg skulle kunna se ut.

Ordföranden meddelade att han varit på besök hos en potentiellt ny förening, och berättade om deras positiva syn på vårt arbete. Nu hoppas styrelsen att denna förening vill bli en del av vår gemenskap och rörelse.

Frågan om fiber och samarbete med fiberleverantörer diskuterades och vi konstaterade att vi ska försöka bli bättre på att tala om för våra föreningar vilka olika möjligheter det finns.

Vi beslutade under mötet att vi kommer prata om frågor rörande brandskydd, räddningstjänst och alkoholtillstånd på våra nätverksträffar i höst. Vi upplever att det finns ett behov av att uppdatera sig kring dessa frågor ute bland våra föreningar.  Vi pratade också om hur vi kan göra det material för systematiskt brandskyddarbete som finns att tillgå lättare att arbeta med och mer lättillgängligt för våra föreningar. Detta arbete fortsätter vi med under året.
Vi har vårt nästa möte den 24 maj på Mo bygdegård i Söderhamn. Ni är hjärtligt välkomna att komma in med synpunkter och önskemål till dess.

 

Referatet är skrivet av My Fransson, sekreterare

Kommentarer

Hej hopp!
Jag närvarade som fotograf vid distriktsstämman i Vallsta 9 april. Jag har tyvärr inte hunnit skriva färdigt om stämman än, har producerat en bytidning som tagit en hel del tid. Sen vet inte jag hur hårda regler man ska ha när man arbetar ideellt. Man får väl helst inte gå in i väggen av oavlönat arbete. Finns något protokoll från stämman? Jag är intresserad av vad som beslutades om hemsidorna särskilt. Vi var tvungna att lämna mötet eftersom mitt sällskaps son blev så otålig… Är man bara 8 så är ett sånt här möte ren tortyr…

Med vänliga hälsningar
Pär Nordqvist, Röste Bygdegårdsförening

Kommenterat av Pär Nordqvist den 2016-04-27 klockan 13:20

Hej Pär,
Nu finns protokollet äntligen uppe på hemsidan.
Kika på det och se om du får svar på din fundering angående hemsidorna – annars får du höra av dig så berättar vi mer.
Vänligen My, sekreterare

Kommenterat av myfransson den 2016-05-30 klockan 13:39

Jättebra idé med fortlöpande styrelsereferat!
Råkade hitta det av en slump. Har jag missat information om detta eller har ni ännu inte hunnit informera föreningarna?
Weikko, Barkhyttans Byalag

Kommenterat av Weikko Skoog den 2016-05-20 klockan 17:18

Hej Weikko,
Vi har inte informerat medlemmarna om detta via något utskick ännu. Vad bra att du gillar det – vi kommer att göra ett utskick så snart som möjligt, men vi har en stundande förbunsstämma som tar upp väldigt mycket av vår tid just nu.
Vänligen My

Kommenterat av myfransson den 2016-05-30 klockan 13:40
Kommentera