Behov av tillstånd

1 dec bjöd distriktet in, bygdegårdar runt Bollnäs, till en uppskattad information om behövliga tillstånd för bygedgårdarnas verksamhet.

Detta hörsammades av fyra gårdar som både uttryckte bekymmer och glädje över informationen.
Informatörer var Kommunalförbundets Tillståndsenhet, Räddningstjänsten och Polisen.
Huvudsakligen diskuterades behov av tillstånd för alkoholförsäljning, tillstånd och säkerhetsarbete för att undvika person- och egendomsskada samt de olika ansvarsområden som Polisen svarar för. Här skulle varit en representatnt för Miljö- och Hälsa men så blev det inte.
Informationsserien fortsätter under vintern/våren.

För mer information eller svar på eventuella frågor kontakta Ingemar Sandehult, distriksstyrelsen.
ingemar@sfmab.se
08-505 343 10

Kommentarer

Hej hopp!
Hör gärna av er till ovanstående e-postadress om och när det blir fler kommunträffar. Vi vill gärna vara med och skriva om det på http://www.roste.nu och i kvartalstidningen Bygdens Nytt.

Med vänliga hälsningar
Pär Nordqvist, medieansvarig Röste Bygdegårdsförening

Kommenterat av Pär Nordqvist den 2017-01-20 klockan 14:56
Kommentera