Protokoll från distriktsstämma 2017

Hej,

Nu finns protokollet från årets distriktsstämma att läsa.
Ni hittar det här:
Protokoll 2017

Vänligen

Styrelsen för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

Kommentera